Om Five Times HR

Five Times HR har som mål att hjälpa sina kunder bli ännu mer välmående, väl fungerande organisationer. Fokus ligger på tjänster inom urval och utveckling, tjänster anpassade för enskilda individer och grupper. 

 

Five Times HR grundades 2013, med en övertygelse om att man kan skapa en urvalsupplevelse som stannar kvar hos både individen och organisationen, och en mer personlig utvecklingsupplevelse. Five Times HR hjälper företag att sätta individer i rätt sorts utmaning vid rekrytering, och befintlig besättning till utveckling enligt de förutsättningar organisationen har. Det finns inget bättre än att kunna klä i ord och bevisa möjlig potential hos en individ och dolda kapacitetsreserver hos en grupp! Det är också fantastiskt roligt och stimulerande att hjälpa en organisation att träna sig för att kunna stå stadigt på egna ben igenom anställningscykeln! Jag kan hjälpa dig att finna rätt vägar till nya medarbetare, att få in dem i organisationen på rätt sätt, att stötta dem i långsiktig utveckling, samt att behålla relationen vid avveckling. Jag skapar också talangprogram och håller utbildningar i ledarskap.

 

Jag har erfarenhet av personbedömningar, testning, coaching, grupputveckling, talangprogram, successionsplanering, rekrytering/search, produktutveckling och affärsutveckling. Det fanns en tid då jag arbetade som ekonom också, på grund av att jag är civilekonom till utbildningen, och började min yrkesbana i den riktningen, men intresset för mänskliga beteenden runt omkring mig tog överhanden och på den vägen var det. Läs gärna mer om min bakgrund på LinkedIn. Jag har levererat inom de flesta branscher; bla läkemedelsindustrin, bemanningsindustrin, telecom, IT, inom service, i verkstadsindustri och i tjänstesektorn, mot storbolag såväl som mot små entreprenörsdrivna företag, internationella och svenska. Det har vanligen handlat om insatser på chefs- och specialistnivå och grupper på olika håll i kundernas organisationer.

 

Vid större uppdrag och förfrågningar fungerar Five Times HR i ett nätverk av konsulter, med skickliga samarbetspartners som noga valts ut för att de delar Five Times HR:s värderingar. Som gör sitt yttersta för att se kundens unika behov.

 

Varmt välkommen att ta kontakt med mig om du är nyfiken på att höra mer om vad jag kan göra för din organisation!

Five Times HR

Kristina Jakobsson, grundare och konsult
Kristina Jakobsson, grundare och konsult

Affärsidé

Five Times HR erbjuder effektiva tjänster inom rekrytering, urval, individuell- och organisatorisk utveckling.

Vision

Med spetskompetens inom person och organisation ska Five Times HR vara en bidragande faktor till att kundföretagen står bättre rustade för morgondagens utmaningar.

Värdegrund

Five Times HR visar lyhördhet och förståelse för unika behov.
Ett möte med Five Times HR ska vara värdeskapande för såväl kunder som för kandidater.

Five Times HR ska bidra med kompetens och kreativitet.  

 

Kontakt