Five Times HR bedriver sin verksamhet inom 5 affärsområden. Dessa områden har utvecklats för att förtydliga var kärnkompetensen finns. Ledorden för Five Times HR:s arbete inom alla områden är att se behoven. Dina unika behov kräver kanske en unik lösning och då skräddarsys en sådan åt dig.

Urval: Personbedömning och Second Opinions.

Stöd vid urval och utveckling genom personbedömning och sk 

Second Opinions: personbedömning utifrån en kravprofil med hjälp av arbetspsykologiska tester. Framtagande av en bedömningsrapport för beslutsunderlag.

Vid onboarding kan en handlingsplan för lyckosam introduktion av kandidaten i organisationen tas fram.

Utveckling av individer: Coachning med fokus på individens personliga utveckling i linje med yrkesmässiga krav och mål. Varje upplägg blir unikt, men innehållet består ofta av en nulägesanalys, skapande och genomförande av skräddarsydda övningar och program, avslutning om önskemål är med trepartssamtal med chef. Five Times HR har en specialitet inom emotionell intelligens.   

Grupp och organisation:

Utbildning, teambuilding och seminaier. Analys av nuläge i organisation, kartläggning av gruppens styrkor och utvecklingsområden med fokus på beteenden. Övningar och workshops skräddarsys för att passa aktuell grupp, ett utvecklingsprogram skapas i samförstånd med kunden, enligt organisationens behov.

Talent Management/

Succession Planning:

Bedömning av ledarpotential i en organisation, skapande av talent managementprogram med fokus på organisationens framtida behov. Förutom deltagarnas personliga kompetenser och förmågor, handlar det om att bygga vidare på den värdegrund som finns och säkerställa att önskad kultur lever vidare.

Interim support:

Operativt stöd i perioder av förändring i organisationen. Interimistiskt arbete för att exempelvis hjälpa organisationer skapa intern struktur vid rekrytering, öka företagets kompetens inom rekrytering och individuell utveckling; tränar i intervjuteknik, coachande ledarskap, ledarskap i förändring. Som inhyrd på kort sikt per timme, eller på längre sikt, enligt hur behovet i organisationen ser ut.