Five Times HR hjälper dig att säkerställa att rätt personer gör rätt saker vid rätt tidpunkt i ditt företag.

Ditt företag är förmodligen beroende av att tillsätta rätt medarbetare, att få dem att känna forsatt motivation så att de vill stanna kvar hos dig och utvecklas. Five Times HR hjälper dig att välja ut personer som lever enligt samma värderingar som du har; professionellt erfarna eller juniora med potential, i operativ eller strategisk funktion.

När medarbetarna sedan ska fortsätta att växa inom ditt företag hjälper Five Times HR dig att träna deras personliga förmågor, med ett fokus på emotionella och sociala färdigheter. Vi hjälper dig att sätta siktet på rätt medarbetare att välja ut till att bli chefer. Och när medarbetarna ska fungera tillsammans så stöttar Five Times HR i att bygga effektiva team och grupper genom skräddarsydda insatser som seminarier och utbildningar.
 

Five Times HR:s specialitet är att se och tolka det unika i din organisation och förstå det individuella hos dina befintliga och tillkommande medarbetare.

1) Urval: Personbedömning och Second Opinions

2) Utveckling av individer: Coaching

3) Utveckling av grupper

4) Talent Management/Succession Planning

5) Interimsstöd i din organisation

Med erfarenhet av människor

Med mångårig erfarenhet av att tolka behov i organisationer och tjänster. Och av att möta fantastiska människor; alla kandidater, kunder, kursdeltagare, tidgare kollegor. Alla ni inspirerande, kloka och ifrågasättande människor som mötts genom åren har bidragit till utvecklingen av hur Five Times HR genomför sina uppdrag. 

Kontakt

telefon:

0722-455 088

 e-post:

kristina.jakobsson@fivetimeshr.se